Červená čiapočka - kniha aktivít

Kniha aktivít spracovaná na tému rozprávky ČERVENÁ ČIAPOČKA, ktorá obsahuje grafomotorické listy a úlohy zamerané na priestorovú orientáciu, zrakové vnímanie a rozlišovanie, počítanie, rozoznávanie vzájomného pomeru, dejovú následnosť, či pravo - ľavú orientáciu.

Elektronická verzia PDF
Kód: 409
€2,50
Kategória: Všetky aktivitky
úvod ČČ
Novinka Tip PDF verzia

Popis:

Kniha aktivít (quietbook) spracovaná na tému rozprávky Červená čiapočka. Obsahuje spolu 21 A4 strán - prvá úvodná strana knihy (obálka) a 20 A4 strán s aktivitami rôznej obtiažnosti.

 

Obsiahnuté aktivity:

1. grafomotorické úlohy - obťahovanie čiar a obrázkov,

2. priraďovanie podľa tieňa (zrakové vnímanie a rozlišovanie),

3. spájanie polovíc (zrakové vnímanie a rozlišovanie),

4. hľadanie rovnakých obrázkov (zrakové vnímanie a rozoznávanie vzájomného pomeru),

5. hľadanie odlišnosti (zrakové vnímanie a postreh),

6. priraďovanie podľa veľkosti (rozoznávanie vzájomného pomeru),

7. doplňovanie obrázkov v danej postupnosti (dodržiavanie postupnosti),

8. zoradenie obrázkov podľa deja (určovanie následnosi),

9. určovanie smeru (rozlišovanie pravej a ľavej strany),

10. vyhľadávanie určeného celku (zrakové vnímanie a priestorová orientácia),

11. hľadanie a počítanie z obrázka (koncentrácia pozornosti, zrakové vnímanie a rozlišovanie, počítanie),

12. počítanie rovnakých obrázkov (zrakové vnímanie a počítanie),

13. hľadanie obrázkov medzi ich obrysmi (zrakové rozlišovanie obrazca z pozadia),

14. bludisko (priestorová orientácia a zrakové vnímanie),

 

 

Obsiahnuté úlohy v aktivitke sú roznej obtiažnosti, niektoré úlohy vhodné od cca 3 rokov. 

 

Návod na výrobu:

Túto knihu aktivít stačí vytlačiť a je hotovo. Pre opakované používanie, je možné jednotlivé strany zalaminovať a zviazať do hrebeňovej väzby.

V tomto prípade odporúčam používať tabuľové fixy (whiteboard).

Späť do obchodu