Čísla 0-10 + čiary

Aktivita zameraná na grafomotoriku. Obresľovanie čísel od 0-10, obkresľovanie obrázkov a rôznych typov čiar.
Elektronická verzia PDF
Kód: 81
€2
Kategória: Všetky aktivitky
Čísla 0-10 + čiary
Tip PDF verzia

Popis:

Aktivita je zameraná na grafomotoriku. Obresľovanie čísel od 0 do 10, obkresľovanie obrázkov a rôznych typov čiar.

 

Obsahuje:

11 A4 strán, kde každé číslo je spracované na 1 stranu. Súčasťou aktivity je obkresľovanie jednotlivých čísel. Obrázok na dokreslenie a obkresľovanie čiar. Hľadanie a krúžkovanie čísel.

 

Návod na výrobu:

Aktivitu stačí vytlačiť, pre opakované používanie je možné zalaminovať a používať tabuľové fixy (whiteboard).

Späť do obchodu