Emócie

Aktivita je zameraná na zhodnotenie danej situácie na obrázku a priradenie správnej emócie.

Elektronická verzia PDF
Kód: 153
€2
Kategória: Všetky aktivitky
uvod
PDF verzia

Popis:


Aktivita Emócie zahŕňa 5 základných emócii:
1 - šťastie (radosť)
2 - hnev
3 - smútok
4 - strach
5 - prekvapenie
Úlohou dieťaťa je zhodnotiť danú situáciu na jednotlivých obrázkoch a priradiť k nim správnu emóciu pomocou emotikonu.
Aktivita obsahuje 8 A4 strán s obrázkami rôznych situácií a miestom na priradenie daného emotikona (emócie) + 2 A4 strany so správnymi odpoveďami + emotikoni
Každá kartička je označená rámčekom inej farby pre ľahšie priradenie kartičky so správnymi odpoveďami.


Návod na výrobu:


Aktivitu stačí vytlačiť, pre lepšiu odolnosť je kartičky vhodné zalaminovať.

Späť do obchodu