Hry s hláskami 2 - Chýbajúce hlásky (prezentácia)

Aktivita vo forme interaktívnej powepointovej prezentácie zameraná na cvičenie sluchovej analýzy, identifikáciu chýbajúcej hlásky a na rozvoj slovnej zásoby.

Elektronická verzia powerpoint
Kód: 400
€2,50
Kategória: Všetky aktivitky
Hry s hláskami 2 - Chýbajúce hlásky (prezentácia)
Novinka Tip Powerpointová prezentácia

Popis:

Ide o interaktívnu prezentáciu podporujúcu rozvoj fonematického uvedomovania (rozpoznávanie a určovanie hlások v slovách) a slovnej zásoby. Ide o cvičenie uvedomenia si a pomenovania chýbajúcej hlásky v slove a jej následné doplnenie. 

 

Prezentácia obsahuje spolu 72 "slide-ov":

- prvý úvodný "slide" do samotnej prezentácie,

- 70 "slide-ov" so samotnými interaktívnymi úlohami na doplňovanie chýbajúcich hlások v slovách (35 "slide-ov" na doplnenie chýbajúcej samohlásky v slove a 35 na doplnenie spoluhlásky) - na každom slide je spracované vždy iba jedno slovo (spolu je spracovaných 70 slov),

- a posledný záverečný "slide" s pochvalou pre dieťa, ako to skvelé všetko zvládlo :)

 

Úlohou dieťaťa je pomenovať jednotlivé obrázky. Musí si uvedomiť a analyzovať jednotlivé hlásky v slovách. Následne identifikuje chýbajúcu hlásku v danom slove a doplní ju kliknutím (označením) na správne písmenko.

 

Možnosti využitia:

Túto interaktívnu prezentáciu je možné spustiť na všetkých elektronických zariadeniach, ktoré dokážu podporovať a spustiť program alebo aplikáciu POWERPOINT. Ako napr.:

- počítač,

- mobil,

- tablet,

- interaktívna tabuľa, prípadné iné.

 

Prezentáciu zasielame vo forme powerpointového súboru, určeného iba na čítanie, bez možnosti akejkoľvek úpravy.

Späť do obchodu