Hry s hláskami 2 - Chýbajúce hlásky

Aktivita zameraná na cvičenie sluchovej analýzy, identifikáciu chýbajúcej hlásky a na rozvoj slovnej zásoby

Elektronická verzia PDF
Kód: 341
€2,50
Kategória: Všetky aktivitky
úvod
Novinka Tip PDF verzia

Popis:

Ide o aktivitu podporujúcu rozvoj fonematického uvedomovania (rozpoznávanie a určovanie hlások v slovách) a slovnej zásoby. Ide o cvičenie uvedomenia si a pomenovania chýbajúcej hlásky v slove a jej následné doplnenie. 

 

Aktivita obsahuje spolu 21 A4 strán a je rozdelená na dve časti:

- obsahuje prvú úvodnú stranu,

- 1. časť: 10 A4 strán s úlohami na doplnenie chýbajúcej samohlásky - na každej strane je vždy 7 slov (spolu je spracovaných 70 slov od trojpísmenkových po šesťpísmenkové).

- 2. časť: 10 A4 strán s úlohami na doplnenie chýbajúcej spoluhlásky - ide o rovnakých 70 slov, ale dopĺňa sa v nich iné písmenko (tentokát je chýbajúcou hláskou vždy spoluhláska).

Jednotlivé časti aktivity sú pre ľahsiu orientáciu v aktivite farbne odlíšené - samohlásková časť je odlíšená modrou farbou a spoluhlásková ružovou (podľa montessori kódovania). Jednotlivé slová v aktivite sú graficky rozdelené na slabiky (pomocou väčšej medzeri).

 

Úlohou dieťaťa je pomenovať jednotlivé obrázky. Musí si uvedomiť a analyzovať jednotlivé hlásky v slovách. Následne identifikuje chýbajúcu hlásku v danom slove a doplní ju.

 

Návod na výrobu:

Túto aktivitu si stačí vytlačiť a je hotovo, ale samozrejme je možné strany zalaminovať, dať zviazať a používať opakovane ako stierateľný pracovný zošit. 

Späť do obchodu