Obrázkové tajničky

Obrázkové tajničky pre deti určené na rozvoj slovnej zásoby a podporu kreativity a autokorektívneho myslenia.

Elektronická verzia PDF
Kód: 329
€2,50
Kategória: Všetky aktivitky
obrázkové taj
Novinka Tip PDF verzia

Popis:

Ide o aktivitu zameranú na rozvoj slovnej zásoby, podporuje u detí kreativitu a autokorektívne myslenie, kedy sa dieťa učí opravovať chyby. Taktiež sa podporuje koncentrácia, pozornosť a priestorová orientácia.

Aktivita spolu obsahuje 20 A4 strán:

- 1. úvodnú stranu,

- 18 strán s tajničkami - spolu 40 tajničiek,

- na posdlednej strane sú správne odpovede. 

 

Návod na výrobu:

Túto aktivitu si stačí vytlačiť a je hotovo, ale samozrejme je možné strany zalaminovať, dať zviazať a používať opakovane. Na písanie potom odporúčam používať tabuľové fixy (whiteboard) - dajú sa ľaho zmazať.

Späť do obchodu