Obrysy obrázky

Aktivita určená na vizuálnu diferenciáciu, podporu koncentrácie a pozornosti.
Elektronická verzia PDF
Kód: 69
€2
Kategória: Všetky aktivitky
obrysy 1
PDF verzia

Popis:

Aktivita je určená na vizuálnu diferenciáciu, podporuje koncentráciu a pozornosť u detí. Dieťa spomedzi obrázkov hľadá a diferencuje predmet, ktorý následne priraďuje. Aktivita obsahuje 15 A4 strán - 10 strán s obrysmi obrázkov, pričom v každej sade obrysov je ukrytých 6 predmetov (dieťa priraďuje správne obrázky do prázdnych okienok) a 5 A4 strán je s obrázkami na priradenie (spolu 60 obrázkov).

 

Návod na výrobu:

Aktivitu je vhodné vytlačiť a zalaminovať.

Späť do obchodu