Obrysy slová

Aktivita určená na vizuálnu diferenciáciu jednotlivých písmen, podporu koncentrácie, pozornosti a na rozvíjanie slovnej zásoby.
Elektronická verzia PDF
Kód: 66
€2,50
Kategória: Všetky aktivitky
Obrysy slová
Tip PDF verzia

Popis:

Táto aktivita je určená na vizuálnu diferenciáciu jednotlivých písmen, podporuje koncentráciu, pozornosť u detí a slovnú zásobu.

Dieťa spomedzi obrysov hľadá a diferencuje písmená, ktoré následne priraďuje podľa farieb do farebne označených rámčekov. Výsledkom správneho uloženia je slovo, ku ktorému priradí správny obrázok s názvom (názov na obrázku slúži ako kontrolný). Obrysy SLOVÁ obsahujú spolu 39 A4 strán: - 30 A4 strán so slovami - každá strana obsahuje 1 slovo ukryté v rámčeku s obrysmi, vždy na iné písmenko abecedy (spolu spracovaných 30 písmen abecedy), farebne označené rámčeky na následné priradenie nájdených písmen a jeden rámček na priradenie správneho obrázku (kontrolnej kartičky s obrázkom a názvom). Obrázkové kartičky s popisom možno používať aj ako flashcard na učenie abecedy, či rozširovanie slovnej zásoby.

 

Návod na výrobu:

Aktivitu odporúčam vytlačiť a zalaminovat, samozrejme u starších detí možno využiť na dopisovanie rozpoznaných písmenok "

Späť do obchodu