Ovocie

Aktivita určená na vizuálnu diferenciáciu, podporu koncentrácie a pozornosti, grafomotoriku a rozvoj slovnej zásoby.

Elektronická verzia PDF
Kód: 231
€2
Kategória: Všetky aktivitky

Popis:

Aktivita je určená na grafomotoriku, vizuálnu diferenciáciu, podporuje koncentráciu a pozornosť u detí a rozvíja slovnú zásobu.

 

Obsahuje spolu 22 A4 strán.

- 15 A4 strán je určených na precvičovanie grafomotoriky. Na každú stranu je spracovaný jeden druh ovocia, čiže obsahuje 15 základných druhov ovocia.

- 3 A4 strany sú určené na priraďovanie ovocia k jeho tieňu a

- 4 A4 strany obsahujú obrysy obrázkov ovocia, ktoré sú farebne rozlíšené a navzájom sa prelínajú. Dieťa spomedzi obrázkov hľadá a diferencuje jednotlivé druhy ovocia. Nájdené ovocie tak uloží do farebne prislúchajúceho rámčeka, podľa farby jeho obrysu. V každej sade obrysov je ukrytých 5 druhov ovocia. Kartičky na priradenie sú na poslednej A4 strane.

 

Návod na výrobu:

Aktivitu je potrebné vytlačiť a je hotovo, v prípade opakovaného používania, odporúčam jednotlivé strany zalaminovať a na písanie používať tabuľové, ľahko zmazateľné fixy (whiteboard).

Späť do obchodu