Počítanie do 5

Aktivita je zameraná na počítanie od 1 do 5.

Elektronická verzia PDF
Kód: 129
€1,50
Kategória: Všetky aktivitky
uvod
PDF verzia

Popis:


Aktivita obsahuje podkladový papier veľkosti A4 a 30 šablón s obrázkami.

Šablóny sú rozdelené do 6tich skupín:
1.ovocie
2.zelenina
3.zvieratká
4.autá
5.bodky
6.čiarky

Každá skupina obsahuje 5 šablón rôznej farby (rôznofarebné ovocie, zvieratká atď...).

Aktivita sa dá využiť dvoma spôsobmi, a to buď:
1. na prepočítavanie jednotlivých obrázkov, pričom sa zamaľuje presný počet guličiek podľa daného obrázku a zakrúžkuje príslušné číslo,alebo sa
2. využije farebné odlíšenie jednotlivých šablón a jeden podkladový papier sa použije na celú skupinku obrázkov, pričom sa jednotlivé číslice krúžkujú farbou danej šablóny. Každá skupinka obrázkov je robená tak, že nakoniec ostane vyplnený celý podkladový papier

Začiatok každej šablóny je označený červeným prúžkom.


Návod na výrobu:


Aktivitku stačí vytlačiť. Jednotlivé šablóny odporúčam zalaminovať.

Späť do obchodu