Rozhádzané hlásky

Aktivita vo forme interaktívnej powerpointovej prezentácie zameraná na cvičenie sluchovej analýzy, správne hláskovanie slov a na rozvoj slovnej zásoby.

 

Elektronická verzia powerpoint
Kód: 415
€2,50
Kategória: Všetky aktivitky
Rozhádzané hlásky
Novinka Tip Powerpointová prezentácia

Popis:

 

Ide o interaktívnu prezentáciu podporujúcu rozvoj fonematického uvedomovania (rozpoznávanie a určovanie hlások v slovách) a slovnej zásoby. Ide o precvičovanie si správnej postupnosti hlások v slove. 

 

Prezentácia obsahuje spolu 42 "slide-ov":

- prvý úvodný "slide" do samotnej prezentácie,

- 40 "slide-ov" so samotnými interaktívnymi úlohami na správne vyhláskovanie slov (10 "slide-ov" na určenie postupnosti 3-hláskových slov, 10 "slide-ov" na určenie postupnosti 4-hláskových slov, 10 "slide-ov" na určenie postupnosti 5-hláskových slov a 10 "slide-ov" na určenie postupnosti 6-hláskových slov) - na každom "slide" je spracované vždy iba jedno slovo (spolu je spracovaných 40 slov),

- a posledný záverečný "slide" s pochvalou pre dieťa, ako to skvelé všetko zvládlo :)

 

Úlohou dieťaťa je pomenovať jednotlivé obrázky. Musí si uvedomiť a analyzovať jednotlivé hlásky v slovách. Následne určí správnu postupnosť hlások v danom slove a doplní ju kliknutím (označením) na správne písmenko (rovnako, ako pri ústnom vyhláskovaní slova).

 

Možnosti využitia:

Túto interaktívnu prezentáciu je možné spustiť na všetkých elektronických zariadeniach, ktoré dokážu podporovať a spustiť program alebo aplikáciu POWERPOINT. Ako napr.:

- počítač,

- mobil,

- tablet,

- interaktívna tabuľa, prípadné iné.

 

Prezentáciu zasielame vo forme powerpointového súboru, určeného iba na čítanie, bez možnosti akejkoľvek úpravy.

Späť do obchodu