Slabiky (prezentácia)

Aktivita vo forme interaktívnej powerpointovej prezentácie zameraná na cvičenie sluchovej analýzy, správne delenie slov na slabiky a na rozvoj slovnej zásoby.

Elektronická verzia powerpoint
Kód: 463
€2,50
Kategória: Všetky aktivitky
Slabiky (prezentácia)
Novinka Powerpointová prezentácia

Popis:

 

Prezentácia obsahuje spolu 42 "slide-ov":

- prvý úvodný "slide" do samotnej prezentácie,

- 40 "slide-ov" so samotnými interaktívnymi úlohami (10 "slide-ov" na určenie počtu slabík v danom slove, 10 "slide-ov" na porovnanie počtu slabík dvoch slov, 10 "slide-ov" na správne určenie prvej slabiky v slove pomocou obrázkov a 10 "slide-ov" na skladanie slov zo slabík),

- a posledný záverečný "slide" s pochvalou pre dieťa, ako to skvelé všetko zvládlo :)

 

 

Úlohou dieťaťa je:

- správne určiť počet slabík - foneticko-rytmicky (napr. tlieskaním),

- porovnávať počet slabík v slovách - uvedomením si rozdielu medzi hláskami a slabikami, zároveň si dieťa osvojuje aj pojmy viac, menej (tiež znamienka > <)

- musí tiež vedieť správne pomenovať obrázok a rozdeliť ho na slabiky, pričom si musí uvedomiť, ktorú zo slabík vyslovilo ako prvú (fonematické uvedomovanie),

- a na záver ukladá slabiky v správnom poradí, aby jeho výsledkom bolo slovo vyobrazené na obrázku.

 

Dieťa určuje správnu odpoveď "kliknutím" na príslušnú ikonku (číslo, slabiku alebo slovo) - správna odpoveď je hneď označená.

 

 

Možnosti využitia:

Túto interaktívnu prezentáciu je možné spustiť na všetkých elektronických zariadeniach, ktoré dokážu podporovať a spustiť program alebo aplikáciu POWERPOINT. Ako napr.:

- počítač,

- mobil,

- tablet,

- interaktívna tabuľa, prípadné iné.

 

Prezentáciu zasielame vo forme powerpointového súboru, určeného iba na čítanie, bez možnosti akejkoľvek úpravy.

Späť do obchodu