Vystrihovačka - skladanie slov

Aktivita zameraná na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, rozvíjanie slovnej zásoby, učenie písmen a ich následné spájanie do slov.

Elektronická verzia PDF
Kód: 365
€2,50
Kategória: Všetky aktivitky
Snímka obrazovky 2021 01 31 o 0.08.55
Novinka Tip PDF verzia
Popis:
 
Aktivita je zameraná na rozvoj jemnej aj hrubej motoriky, nácvik úchopu nožníc, strihania, precvičovanie abecedy a skladania slov. Podporuje aj rozvoj slovnej zásoby.
 
 
Aktivitka obsahuje spolu 37 A4 strán:
- prvú úvodnú stranu, 
- 36 A4 strán aktivít, pričom každá strana je zameraná na iné písmenko abecedy (čiže je spracovaných komplet všetkých 36 písmen abecedy), každé slovo sa tak začína na príslušné písmenko.
 
Úlohou dieťaťa je vystrihnúť štvorčeky s písmenkami, ktoré sú vždy v dolnej časti listu a prilepiť ich v správnom poradí do vopred určených štvorčekov.
Súčasťou každej aktivity je aj obrázok určený na dokreslenie a vyfarbenie.
 
Aktivitka pozostáva z dvoch súborov, je spracovaná samostatne s veľkými a samostatne s malými tlačenými písmenkami, ktoré je potrebné vystrihnúť a potom prilepiť v správnom poradí.
Každý súbor obsahuje tie isté slová, rozdiel je iba v písmenkách (veľke tlačené a malé tlačené).
Spolu tak obsahuje 74 A4 strán.
 

Návod na výrobu:

Túto aktivitu si stačí vytlačiť a je hotovo. K práci s aktivitkou sú potrebné nožnice, lepidlo a farbičky.

Späť do obchodu